Projecten

 • Viva 3 Online (Huisdierenpraktijk management systeem)
  Een toepassing ontwikkeld in ASP.NET voor de frontend en Caché als database voor de backend. De frontend communiceert middels webservices met de backend. ComRel-Advies heeft de backend ontwikkeld.
 • VRS (Magazijnbeheer), HRS (Urenregistratie), ZRS (Ziekteverzuim registratie), PRP (Product volgsysteem)
  Diverse toepassingen ontwikkeld in VB.NET met SQL server als database voor het beheren van magazijnen, urenregistratie, ziekteverzuim registratie en volgen van producten tijdens een bewerkingsproces. Het VRS heeft een koppeling met een barcode applicatie op een smartphone en ZRS heeft een koppeling met de agenda van Microsoft Live.
 • LSP (Landelijk SchakelPunt)
  Een toepassing ontwikkeld in Ensemble met Caché als database. Dit vormt de backbone voor het landelijk EPD (Electronisch Patiënten Dossier). ComRel-Advies heeft het applicatie register van het LSP ontwikkeld.
 • VMOS (Veiligheid management ondersteunend systeem)
  Een toepassing (oorspronkelijk) ontwikkeld in Delphi for .NET met SQL server als database voor het registreren, analyseren en voorkomen van incidenten in de zorg (vooral ziekenhuizen).
 • BOW (BMB Opposition Watch)
  Een toepassing ontwikkeld in Visual Basic met Caché als database. Deze toepassing wordt gebruikt voor het detecteren van een inbreuk op een merk.
 • MyForms
  Een toepassing ontwikkeld in PHP met MySql als database voor het generiek genereren, beheren en invullen van formulieren via een browser.
 • Surf monitor
  Een toepassing ontwikkeld in Visual Basic welke werkt vanuit de systemtray voor het opslaan van alle bezochte websites van alle actieve browsers. Eenmaal per dag werden de verzamelde gegevens via e-mail verstuurd naar een instelbaar e-mail adres. Deze toepassing werd gebruikt voor het analyseren van het surfgedrag van gebruikers.
 • Alchemy
  Een toepassing ontwikkeld in PHP met MySql als database, een opvolger van Politeia.
 • Politeia
  Een toepassing ontwikkeld in Delphi met Caché als database gebaseerd op Platos een generieke database techbologie welke eveneens is ontwikkeld door ComRel-Advies.
 • Organic
  Een toepassing ontwikkeld in Visual Basic met Access, SQL-server of QBase als database en later in K met Kdb als database. Deze toepassing werd gebruikt als generiek datamodel voor met name CRM systemen. Ongeacht de het basissysteem konden universele analyses worden uitgevoerd.
 • DBM (DataBase Manager)
  Een toepassing ontwikkeld in Delphi voor het bewerken van databases. Deze toepassing beschikte over een zelf ontwikkelde database (SARA) waarin de eigenschappen stonden van een groot aantal database systemen. Met behulp van deze toepassing was het mogelijk een eenduidige rapportage te verkrijgen van de opbouw van een database ongeacht het type, tabellen te splitsen of samen te voegen, zowel in de breedte (veldniveau) als in de lengte (recordniveau) en databases over te zetten van het ene type naar het andere type, met behoud van de structuur en datatypes.
 • TEC (TNO Expertise Centrum)
  Een toepassing ontwikkeld in Delphi met Paradox als database. Deze database bevatte van alle medewerkers van de TNO vestiging in Zeist gegevens over opleiding en ervaring en werd gebruikt om expertise teams mee samen te stellen.
 • Vetzuurdatabase (TNO)
  Een toepassing ontwikkeld in Delphi met Paradox als database. Deze database bevatte gegevens over aanwezige vetzuren in voedingsmiddelen.
 • TEIC (TNO Enzyme Information Centre)
  Een toepassing ontwikkeld in Paradox. Deze database bevatte gegevens over commercieel verkrijgbare enzymen voor de broodbak industrie. De database had een natural language interface, waardoor het mogelijk was vragen te stellen aan de database in het Engels.
  Om de gegevens te verkrijgen werd een automatisch analysesysteem gebouwd. Dit bestond uit een ‘eenarmige’ robot die glazen buisjes en pipetten kon manipuleren, een reactieruimte, waarin enzymreacties plaatsvonden en een apparaat voor het analyseren van de producten welke na de reacties waren ontstaan. De software voor het besturen van de robot, de data acquisitie en de dataverwerking werd ook door ComRel-Advies ontwikkeld.

 

Ontdek hoe ik u kan helpen. Bel 06 41 463 997